บทความ

การยกขนตู้คอนเทนเนอร์

การค้าขายทั่วโลกส่วนใหญ่นั้นมักใช้ระบบการขนสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชม.ในทุกๆวันของแต่ละปี ท่าบริการขนตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลและทางแม่น้ำ รวมไปถึงท่าบริการขนตู้คอนเทนเนอร์ทางถนนและรถไฟต่างต้องมีอุปกรณ์จัดการตู้คอนเทนเนอร์ที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ เพื่อให้สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ระบบพลังงานและการส่งผ่านข้อมูลจึงมีบทบาทสำคัญในการจ่ายพลังงานให้แก่ปั้นจั่นขนวัสดุออกจากเรือ ปั้นจั่นขาสูงที่ยึดอยู่บนราง (RMG) และอุปกรณ์ขนวัสดุแบบล้อยาง (RTG) โดยเมื่อเรือขนตู้คอนเทนเนอร์มีขนาดใหญ่ขึ้น ความจำเป็นในการใช้ปั้นจั่นขนตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความเร็วและความน่าเชื่อถือก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับนั้นก็จะมีองค์ประกอบทางไฟฟ้าที่ลำสมัยมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น "ท่าเรือแห่งอนาคต" ที่มีระบบแบบอัตโนมัติก็จะต้องการเครื่องมือยกขนตู้คอนเทนเนอร์ชนิดใหม่ และวิธีการใหม่ๆสำหรับพลังงานและการส่งผ่านข้อมูล ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่าเรือหลายๆแห่งดำเนินการเปลี่ยนเครื่องมือยกขนตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ระบบการเผาไหม้ให้เป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแทน เพื่อเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดมลพิษทางอากาศ