บทความ

การใช้ตู้คอนเทนเนอร์มาดัดแปลงทำเป็นอาคารพักอาศัย


การสร้างบ้านด้วยตู้คอนเทนเนอร์ เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้มีงบจำกัด และมีใจรักในความแปลกใหม่
แถมยังใส่ไอเดียได้แบบไม่เหมือนใคร ดูดี มีสไตล์ โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์เก่าที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าทางเรือ
ซึ่งหมดสภาพการใช้งานแล้ว โดยทั่วไปจะมีสภาพการใช้งานประมาณ 5-7 ปี หากนำมาสร้างบ้านและได้รับ
การบำรุงรักษาเป็นอย่างดีแล้วจะมีอายุการใช้งานที่นานถึงประมาณ 10-20 ปีเลยทีเดียว ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์
สามารถเลือกตามความต้องการสำหรับพื้นที่การใช้สอยหรือตามงบประมาณ การสร้างบ้านตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้
มีข้อจำกัดเพียงการสร้างบ้านเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพียงเท่านั้น แต่สามารถตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการใช้วัสดุอื่นๆ
สร้างสรรค์เป็นรูปแบบได้ตามใจชอบสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะสร้างบ้าน หรือนำเอาตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ในลักษณะ
ของสถานประกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะใช้ทำเป็นรูปแบบของบ้านพักอาศัย ออฟฟิศสำนักงาน หรือร้านอาหาร
ร้านกาแฟ ร้านค้า ก็คงมีคำถามที่อยากจะรู้อยู่หลายอย่างไม่ว่าเกี่ยวกับคุณสมบัติของตู้คอนเทนเนอร์ ว่าเราสามารถ
นำตู้มาใช้โดยมีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังมากน้อยแค่ไหน
การขออนุญาติก่อนสร้าง
อันดับแรกคือ การนำเอาตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ขนส่งสินค้ามาดัดแปลงเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้น ต้องขออนุญาตก่อสร้างทุกครั้ง
ต้องขออนุญาตกับกรมโยธาธิการิและผังเมืองเสียก่อน
ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ เรามาทำความรู้จักกับตู้คอนเทนเนอร์เบื้องต้นกัน โดยแบ่งประเภทตามการใช้งาน
1. ตู้แบบ Dry cargoes ใช้บรรทุกของที่มีการบรรจุหีบห่อแล้วโดยไม่ต้องการรักษาอุณหภูมิแต่อย่างใด
2. ตู้แบบ Refrigerator cargoes ตู้ที่ใช้บรรทุกสินค้าที่ต้องการรักษาอุณหภูมิ
3. ตู้แบบ Garment container เป็นตู้ที่ใช้ขนส่งสินค้าพวกเสื้อผ้า
4. ตู้แบบ Open top เป็นตู้ที่ไม่มีหลังคาส่วนใหญ่จะมีขนาด 40 ฟุต
5. ตู้แบบ Flat-rack เป็นตู้ที่ใช้ขนส่งสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เครื่องจักร, ประติมากรรม